zoomable

EPP 60

<p>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;Lưu điện cho đ&amp;egrave;n huỳnh quang.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;D&amp;ugrave;ng cho b&amp;oacute;ng đ&amp;egrave;n 20 W.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;Thiết kế gọn nhẹ, thẩm mỹ.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;Th&amp;iacute;ch hợp với tất cả c&amp;aacute;c m&amp;aacute;ng đ&amp;egrave;n c&amp;oacute; tr&amp;ecirc;n thị trường.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;Thời gian lưu điện đến 3 giờ.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;Bảo h&amp;agrave;nh 12 th&amp;aacute;ng.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size: larger;&quot;&gt;&lt;br /&gt; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</p>

00Chọn mua
 • Chi tiết sản phẩm
 • Chia sẻ sản phẩm này

<p>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: larger;&quot;&gt;- Lưu điện cho đ&amp;egrave;n huỳnh quang.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: larger;&quot;&gt;- D&amp;ugrave;ng cho b&amp;oacute;ng đ&amp;egrave;n 20 W.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: larger;&quot;&gt;- Thiết kế gọn nhẹ, thẩm mỹ.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: larger;&quot;&gt;- Th&amp;iacute;ch hợp với tất cả c&amp;aacute;c m&amp;aacute;ng đ&amp;egrave;n c&amp;oacute; tr&amp;ecirc;n thị trường.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: larger;&quot;&gt;- Sử dụng linh kiện ngoại nhập chọn lọc, chất lượng cao.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: larger;&quot;&gt;- Pin Niken an to&amp;agrave;n, mang đến hiệu suất sử dụng tối đa.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: larger;&quot;&gt;-&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14.545454025268555px;&quot;&gt;Thời gian l&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: larger;&quot;&gt;ưu điện đến 3 giờ.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: larger;&quot;&gt;- Rất th&amp;iacute;ch hợp cho c&amp;aacute;c cửa h&amp;agrave;ng, ph&amp;ograve;ng kh&amp;aacute;ch, c&amp;aacute;c c&amp;ocirc;ng trường, nh&amp;agrave; xưởng, kho, đường hầm...&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size: larger;&quot;&gt;- Bảo h&amp;agrave;nh 12 th&amp;aacute;ng.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt; &lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</p>

Hỗ trợ trực tuyến

 • Bộ Lưu Điện

  Mr Tai

  0983 578 571

  the_roman_victory
 • Điện Lạnh

  Mr Tài

  0938 988 666

  nhietlanhvina

Tin mới nhất

Quảng cáo

 • Anh duy
 • Liên hệ quảng cáo